Thursday, June 14, 2012

Latihan Gerak lanjutan

Latihan Gerak intermediete

Gerak Gempa
Latihan untuk Pemanasan. Semua pemain berdiri melingkar. Permainan ini sangat bagus untuk pemanasan. Semua pemain berdiri melingkar saling berhadapan. 

Instruktur atau seseorang menggetarkan salah satu bagian tubuhnya, misalnya kaki, dan kemudian melempar getaran tersebut kepada orang lain. 

Orang tersebut harus menerimanya dengan menggetarkan bagian tubuhnya, misal tangan, kepala, atau yang lainnya. Kemudian ia melemparkan getaran tersebut kepada orang lain. Demikian seterusnya.

Catatan: Dalam melemparkan getaran mata harus saling menatap antara si pelempar dan penerima

No comments:

Post a Comment